БНСУ-ын Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль (UST)-ийн танилцуулга уулзалтанд урьж байна

University of Science and Technology (UST) нь БНСУ-ын 32 үндэсний судалгааны хүрээлэнгүүдийн хамтран байгуулсан Ахисан түвшний их сургууль бөгөөд бүх оюутан нь өөрийн мэргэжлийн дагуу судалгааны хүрээлэнгүүдэд судлаач оюутнаар 100% тэтгэлэгтэй ажиллаж суралцдаг. Сургуулийн онцлог, элсэлтийн журам, тэтгэлэг зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 4 сарын 5-нд зохион байгуулагдах сургуулийн танилцуулга уулзалтанд хүрэлцэн ирж авна уу.