ШУТИС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын "Эрдмийн баяр" төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр, удирдамж