Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Чен Хан (Chen Han) “A Study to Optimize Model for University-Industry Research Collaboration: Sino-Mongolia Agricultural Partnership” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл