"Их сургуулийн оюутны хөгжил, орчин үеийн чиг хандлага" сэдэвт англи хэлээр уран илтгэх илтгэлийн тэмцээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Их, дээд сургуулийн бакалаврын түвшний суралцагчдын дунд “ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ, ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” сэдвийн хүрээнд оюутнуудын англи хэлээр үзэл бодлоо цэгцтэй, ойлгомжтой, өөртөө итгэлтэй илэрхийлэх чадварыг дэмжих, тэдний оюутны хөгжлийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилготой уран илтгэлийн тэмцээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.