Клубүүдийн тайлан хэлэлцүүлэх өдөр болоход нэг хоног үлдлээ