ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 13 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална.

Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн Т байрны Т-207 тоот (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Геологи-Эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл