ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн докторант Г.Ганбаатар "Мөхлөгт материалыг ялган ангилах төхөөрөмжийн судалгаа, хөгжүүлэлт" сэдвээр 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр 14:00 цагаас Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаална.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн 1 байрны Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд болно.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл