Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (ICAS 2024)