Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Cui Ying нь “Хотын агломерацийн хөгжилд логистикийн салбарын үзүүлэх нөлөө /Хөх хот-Бугат-Ордос хотуудын жишээн дээр/ (The analysis of impacts of logistics on the regional development of urban agglomeration /the case of hohhot-baotou-ordos urban agglomeration/)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр 13:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн V байр (хуучнаар КтМС), Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 411 тоот танхимд болно.  

Менежментийн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл