Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Механик, Тээврийн сургуулийн докторант Сандаг овогтой Галбадрах нь “Дизель хөдөлгүүрийн ажиллах үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлох нейрон сүлжээний шаталсан загвар” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 07 сарын 01-ний өдөр 1400 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн I байрны Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот танхимд болно.  

МЕХАНИКИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛ