ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн ээлжит бус хурал 2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ

2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НД 

 

  • Цаг үеийн асуудлаар хуралдана 

 

Хурал: онлайнаар 1100 цагт эхэлнэ 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР