ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн /ээлжит бус/ хурлын зар

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН

ЭЭЛЖИТ БУС ОНЛАЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. Өмнөговь аймагт ШУТИС-ийн харьяа сургууль байгуулах, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн талаар

                СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

2. Эрдэнэт цогцолбор дээд сургуульд шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

    СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

Бусад асуудал, 

 

Хурал: 1000 цагт онлайнаар эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР