ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. ЭХС, БАС, БуХС-ийн профессор багш нарын цагийн тооцоонд хийсэн шинжилгээний тайлан танилцуулах

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү 

2. ШУТИС-ийн гадаадын их, дээд сургуультай хамтарсан хөтөлбөрүүдийн хэлний бэлтгэлийн явц, цаашдын зорилт

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг

ГХС-ын захирал Ц.Энхбаатар 

3. ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд: Дотоод аудит хийсэн ажлын тайлан  

     ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү 

Бусад асуудал,  

Хурал: 1000 цагт онлайнаар эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР