ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал
Цэнгэлмаа

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. Барилгын хөгжлийн хүрээлэн байгуулах тухай

БАС-ийн захирал Б.Нарантуяа

2. Элсэлтийн журмын төсөл

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг

Бусад асуудал, 

Хурал: ШУТТНС-гийн 604 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР