ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. “Суралцагчдад тэтгэлэг, кредитийн урамшуулал олгох журам"-ын төсөл 

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

 

2. “Өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам”-ын төсөл

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

Бусад асуудал, 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 14 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР