ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. ABU ROBOCON-2022 тэмцээний тухай

          ТДТ-ийн захирал Т.Ганбаатар 

Бусад асуудал:

  • Багшийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны тухай

           НБТ-ийн захирал Б.Ганбат 

  • ШУТИС-ийн брэнд хөгжүүлэлт бүтээгдэхүүний танилцуулга

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

  • Багш, ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах тухай

ЗХНГ-ын дарга Ж.Арслан

 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 14 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР