6.Оюутны үйл ажиллагааны чиглэлээр

  Оюутны байрны журам шинэ

  ШУТИС-ийн суралцагчдад тэтгэлэг, кредитийн урамшуулал олгох журам шинэ  

  Оюутны ёс зүйн дүрэм

  Оюутны дуу, бүжгийн "ШУТИС-ийн залуус" чуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журам