Хурлын танхим

Суудлын тоо: 300
Талбайн хэмжээ: 1050 м2 /30x35м/
Тайзны хэмжээ: 126 м2 /9х14м/
Зориулалт: Гадаад, дотоодын хурал цуглаан, тоглолт, албан ёсны арга хэмжээ, хүндэтгэлийн тоглолт, кино үзвэр үйлчилгээ явуулах
•    Өсгөгч пульт
•    Микрофон, зайны микрофон
•    Үндэсний болон цахилгаан хөгжим
•    Суурин болон утасгүй интернет ашиглах
•    Хурлын индэр, ширээ
•    Цахилгаан үүсгүүр
•    Богино долгионы радио станц