САЛБАР ТЭНХИМИЙН ТОО

Салбар, тэнхимийн тоо

Салбар 36

Тэнхим 13