ШУТИС-ийн статистик үзүүлэлт

 

 

Профессор, багш нарын тоо 826

 

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

 

 

САЛБАР, ТЭНХИМИЙН ТОО

Салбар, тэнхимийн тоо 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРТ СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНЫ ТОО, ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖИЛ

Нийт хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн тоо 319