• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Газар зохион байгуулалт

  Хөтөлбөрийн индекс - 073101

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Газар зохион байгуулалт

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2019

МУ-ын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн инженерийн мэдлэг сэтгэлгээтэй, мэргэжлийн багт ажиллах өндөр соёл, ёс суртахуунтай, хувийн болон мэргэжлийн онцлог чанаруудыг цаашид хөгжүүлэх ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэн гаргана.

 1. Өргөн хүрээний техник мэдлэг сэтгэлгээ
 2. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал чиг хандлага
 3. Багаар харилцах ур чадвар ба харилцаа
 4. Үйлдвэр нийгэм дэх CDIO ба үйл ажиллагааны системүүд

1.1 Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

1.2 Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.3 Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд

2.1 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.2 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар

2.4 Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар

2.5 Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

3.1 Багаар ажиллах чадвар

3.2 Харилцааны ур чадвар

3.3 Гадаад хэлээр харилцах чадвар

4.1 Инженерийн шийдлийн гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.2 Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.3 Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар

4.4 Төлөвлөх чадвар

4.5 Хэрэгжүүлэх чадвар

4.6 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

БХБЯ, ГЗГЗЗГ, Нийслэл, аймаг, сумдын газрын алба, Их сургуулиуд

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга