ЗОЧИН ПРОФЕССОР, БАГШ, ГАДААД МЭРГЭЖИЛТЭН УРЬЖ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ