2018 ОНД ОЛОН УЛСЫН IF ӨНДӨРТЭЙ ХЭВЛЭЛД НИЙТЛЭГДСЭН ШУТИС-ИЙН СУДЛААЧДЫН БҮТЭЭЛ