Нийт профессор, багш нарын анхааралд

Улс төр, нийгэм, эдийн засаг болон бусад асуудлаар үзэл бодол, санал, шаардлагаа нийтэд илэрхийлэх зорилготой зохион байгуулагдаж буй жагсаал, цуглаанд оюутан сурагчдыг зохион байгуулалттайгаар оролцохыг санал болгох, уриалах, сургалтын үйл ажиллагаатай холбон тайлбарлахгүй байхыг анхааруулж байна. 

Бусад хэлбэрийн олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцохдоо бүрэлдэхүүн сургуулийн удирдлагуудад танилцуулах, “ШУТИС-ийн барааны тэмдгийг ашиглах журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөх, уг журмын 7.3-т зааснаас бусад хэлбэрийн үйл ажиллагаа, хэрэглээнд барааны тэмдгийг ашиглах тохиолдолд холбогдох нэгжээс зөвшөөрөл  авна уу.

 

Маркетинг, олон нийттэй харилцах алба