ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. ШУТИС-ийн дүрэм журмын өөрчлөлтийн хүрээнд: ШУТИС-Коосэн технологийн коллежийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг

            Ажлын хэсэг

 

Бусад асуудал,

 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР