Мика Монгол төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.
Батзориг

2023 оны 01 сарын 16-ий өдөр “ШУТИС-ийн гадаад харилцаа, нийгмийн түншлэлийн алба”-ны дарга доктор, дэд профессор Т.Ууганбаяр болон “Мика Монгол төв”-ийн захирал М.Дэлгэрмаа нар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

 

Мика Монгол байгууллага нь 2018 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Япон  улсад оюутан залуусын мэргэжлийг дээшлүүлэх, мэдлэг ур чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх, төгсөгчдийг мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэн мэргэжлээрээ Япон улсад ажиллаж амьдрахад зориулсан олон талт  үйл ажиллагаа явуулдаг.

 

Энэхүү хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд жил бүр оюутны хэлний дадлага, мэргэжлийн урт хугацааны дадлага, төгсөгчдийг Япон улсад үндсэн ажилтан болгох, аж үйлдвэрт багш мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны дадлагын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зэрэг олон талт үйл ажиллагаа дээр хамтран ажиллах болсныг дуулгахад таатай байна.  Мөн хамтын ажиллагааны үр дүн, үр өгөөж, аюулгүй байдал, гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил бүр ШУТИС-ийн удирдлагын багаас Япон улсад томилолтоор ажиллаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тохиролцоонд хүрч, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган ажиллахаар боллоо.