Төрийн өмчийн их сургуулиудын багш, ажилтан, албан хаагчдын дунд зохиогдсон 2023 оны спортын гурван төрөлт тэмцээн

Төрийн өмчийн их сургуулиудын багш, ажилтан, албан хаагчдын дунд зохиогдсон спортын гурван төрөлт тэмцээн 2023 оны 03 дугаар сарын 04-05-ны хооронд  ШУТИС-ийн спорт зааланд  хоёр өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд БШУЯ болон 6 их сургуулиуд нийт 7 баг 400 гаруй тамирчид өрсөлдөж 

Волейболын эмэгтэй төрөлд :

1-р байр ШУТИС

2-р байр МУИС

3-р байр АШУҮИС

Шилдэг эмэгтэй тоглогч : ШУТИС-ийн Э.Уранбаяр

Волейболын эрэгтэй төрөлд :

1-р байр АШУҮИС

2-р байр ХААИС

3-р байр ШУТИС 

Шилдэг эрэгтэй тоглогч : АШУҮИС -ийн О.Зоригт

Дартсын төрөлд:

1-р байр БШУЯ

2-р байр ШУТИС 

3-р байр СУИС

Сагс бөмбөгийн эмэгтэй төрөлд :

1-р байр ШУТИС

2-р байр МУИС

3-р байр АШУҮИС

Шилдэг эмэгтэй тоглогч : ШУТИС-ийн Г.Түвшинзаяа  

Сагсан бөмбөгийн эрэгтэй төрөлд :

 1-р байр АШУҮИС

2-р байр МУИС

3-р байр ШУТИС 

Шилдэг эрэгтэй тоглогч : АШУҮИС-ийн М.Бадрах

Багийн нэгдсэн дүнгээр:

1-р байр ШУТИС 10 оноогоор

2-р байр АШУҮИС 13 оноогоор

3-р байр МУИС 18 оноогоор  тус тус шалгарлаа.