ЭХС-д “Хоггүй-цэвэр орчин-2023” цэвэрлэгээний аян амжилттай зохион байгуулагдлаа

ШУТИС-ЭХС-ийн багшийн хөгжлийн багаас “Хоггүй цэвэр орчин- 2023” цэвэрлэгээний аянг 2023 оны 4-р сарын 10-наас 5-р сарын 10-ны хооронд дараах 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа.

  1. “Хаявал хог-Хураавал нөөц” буюу ажлын өрөөнийхөө хог хаягдлаас салах,
  2. “Цэвэр орчин-тухтай ажлын байр” буюу ажлын өрөөгөө цэвэрлэх
  3. “Орчноо гэрэлтүүлье” буюу лекц, семинар, лабораторийн өрөө, коридор, орчны их цэвэрлэгээ.

Тус аяны хүрээд нийт 73 багш ажилтан оролцож ЭХС-ийн хариуцдаг 41 анги танхим, лабораторийн өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайд их цэвэрлэгээ хийхээр төлөвлөснөөс цэвэрлэгээний үр дүн 95%-ийн гүйцэтгэлтэй, хангалттай сайн үзүүлэлттэй байлаа. Тус аянд нэгдэж өөрсдийн өрөө тасалгаа, хуваарьт талбай, анги танхимын цэвэрлэгээг хийсэн бүх профессор багш судлаач ажилтан нарт талархал илэрхийлье.