Химийн салбарын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох, сунгах сургалтанд урьж байна