Биоэнерги болон ясны сийрэгжилтийн үнэгүй оношилгоо хийгдэнэ
ЗАА

ШУТИС-ийн багш, ажилчдад зориулж 11 сарын 8-ны 12 цагаас 1-р байрны Урлаг заалны үүдний танхимд биоэнерги болон ясны сийрэгжилтийн аппаратаар үнэгүй оношилгоо хийгдэнэ. Багш ажилчид та бүгдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Зохион байгуулагчид: Монгол Эм Импекс концерн ШУТИС ГХС-ийн багш Г.Гантуяа, С.Уранбилэг