"Харилцаа түүний үр нөлөө" сэдэвт лекцэнд урьж байна