ШУТИС-ИЙН МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРЫН СУРГАЛТЫН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА