Профессор багш, судлаач, оюутнуудад АНУ-ын Oakland их сургуулийн профессор Barbara Oakley-ийн "Utilizing Generative AI to Strengthen and Speed Learning" сэдвээр англи хэлээр унших лекц уншина. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.