БАС N.A.P групп хамтран зохион байгуулсан “I am important-2022” боллоо

Тус арга хэмжээ нь 2022 оны 5-р сарын 05-ны өдрийн 12.30-16.00 цагийн хооронд ШУТИС-ийн “Урлаг заал”-д багш, оюутнуудын өргөн, идэвхтэй оролцоотой маш сонирхолтой, сэтгэл дүүрсэн арга хэмжээ болсон.  Энэхүү арга хэмжээний төгсөгөлд хамтран ажилласан ШУТИС.Барилга, Архитектурын Сургууль ба Хот төлөвлөлт, барилгын зураг төслийн “ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП” ХХК-ны  захирлууд хоёр талаасаа харилцан ойлголцлын “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурцгаалаа.

Тухайн үйл ажиллагааны хөтөлбөр