Ахисан түвшний англи хэлний сургалт зохион байгуулав
ЗАА

ГХС-ийн Англи хэлний тэнхимээс 2023 оны 1 сарын 2-13-нд ҮТС-ийн дизайны салбарын профессор багш нарт зориулсан ахисан түвшний англи хэлний сургалт зохион байгуулав. Тус сургалтад ҮТС-ийн 11 профессор, багш хамрагдан, англи хэлний яриа, сонсгол, бичих чадвараа хөгжүүлэв. Сургалтыг АНУ-ын мэргэжилтэн багш Скот Пүтит, тэнхимийн эрхлэгч Ч.Золзаяа, багш А.Ариунаа нар удирдан явуулав. Сургалтад амжилтай хамрагдсан ҮТС-ийн дизайны салбарын профессор, багш нартаа эрдмийн их ажилд нь амжилт хүсье!