ГАЗРЫН ТОС (Oil & Gas)-2023 хурал болов

Эх орны Газрын тосны салбарын ажиллагсдын өдрөөр анх 1995 оноос эхэлж, жил бүр тогтмол зохион байгуулагддаг энэхүү хурал эдүгээ салбарын 82 жилийн ойг тохиолдуулан 29 дэх удаагаа амжилттай болж өндөрлөв. Уг хуралд 20 гаруй илтгэл ирснээс эхний шатанд 7 илтгэл шалгаруулан хэлэлцүүлж, шилдэг илтгэлүүдийг шалгаруулж, шагнаж урамшуулав. Хурлаас салбарын хөгжил дэвшлийн асуудлаар холбогдох санал зөвлөмжүүд, уриалгыг гаргав.

Хуралд  оролцогчид...

Энэ удаагийн хурал Газрын тосны уламжлалт бус эх үүсвэрийн хайгуул-өрөмдлөг-олборлолт, нөөц-ашиглалтын талаар зонхилон хэлэлцэж, түлхүү анхаарснаараа онцлог болов. Энэхүү хурлын хүрээнд Өмнөговьд хээрийн аялал хийж, Номгонд Австралийн хөрөнгө оруулалттай Голден хорд ХХК-ны Нүүрсний давхаргын метан хий, НДМХ-Coal Bed Met,CBM-ийн хайгуул-өрөмдлөг-туршилтын олборлолт, Цогтцэцийн Тавантолгойн нүүрсний ордод БНСУ-ын Когаз ХК-ны байгуулсан НДМХ олборлох байгууламжтай танилцав.

НДМХ-ны хайгуул-өрөмдлөг-туршилтын олборлолтын талбай, байгууламжууд

 

 

 

 

 

 

 

НДМХ-г олборлолтын шугам хоолой,бамбарлалтын зуух

Газрын тос-2023 хурлын хээрийн аяллынхан НДМХ-н туршилтын олборлолтын байгууламж дээр...