ҮТС-ийн оюутнууд сургуулийн задгай талбайн цасыг цэвэрлэв

ҮТС-ийн Хүнсний мэргэжлийн 2-р дамжааны, IВ оюутны клубийн гишүүд нийт 51 оюутан залуус Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын профессор С.Дэлгэрмаагийн удирдлага дор ШУТИС-ийн задгай талбай (Open Air)-г 2023 оны 11-р сарын 11-ний өдөр цаснаас нь цэвэрлэж, нийт оюутан, профессор багш, ажилтны халтирч унаж бэртэхээс сэргийлж “Аюулгүй орчин”-г бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ орууллаа.

   

Цас цэвэрлэхэд багаж хэрэгсэл гаргаж хамтран ажилласан ШУТИС-ийн хичээлийн 1-р байрны менежер Баярмаа, гадаа талбайн ажилтан нарт талархал илэрхийлье.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

БИОТЕХНОЛОГИ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН САЛБАР