Малчин өрхийн суралцагчийг сургалтаас түр чөлөөлөх үйл ажиллагааг зохицуулах удирдамж