“Барилга байгууламж ба геотехникийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний VII бага хурал боллоо

“Барилга байгууламж ба геотехникийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний ээлжит  VII бага хуралыг ШУТИС-ийн БИАС-ийн Геотехникийн судалгааны төвөөс 2013 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр 7 дахь жилдээ зохион байгуулж явуулав. Хурлын ажиллагаанд ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээ, инновацын асуудал эрхэлсэн проректор, доктор Баасандаш, Эрдэм шинжилгээний албаны дарга доктор Х.Отгон-Эрдэнэ, БИАС-ийн захирал профессор П.Отгонбаяр, дэд захирал, дэд профессор Р.Болормаа нар оролцов.

Дэлхийн хэмжээнд аливаа барилга байгууламжид гарсан эвдрэл гэмтлийн 70 орчим хувь нь ул хөрсний шинжилгээг сайн хийгээгүйгээс, хөрсний геотехникийн асуудалтай холбоотой гарч байна гэсэн судалгааны дүн байдаг бөгөөд манай оронд ч ийм зүйл ажиглагдаж байна гэдгийг Геотехникийн профессорын багийн тэргүүлэх профессор , академич Д.Дашжамц хурлыг нэж хэлсэн үгэндээ тэмдэглэсэн юм.

Геотехникийн энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь барилга байгууламж барих газрын ул хөрсний шинж чанарын болон газар доорх байгууламжийн бүтээцийн судалгааг хөгжүүлэх зорилготой юм. Хөрсний шинж чанарыг зөв үнэлж , түүн дээр дээр тулгуурласан тооцооны дагуу зураг төслийг зохиож, барилга барих арга технологийг оновчтой сонгох нь барилга байгууламжийг эвдрэлээс хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж хуралд илтгэл тавьсан эрдэмтэд, инженерүүд онцлон тэмдэглэв.

Энэ жилийн геотехникийн эрдэм шинжилгээний бага хурлаар дараах асуудлуудад гол анхаарлыг хандуулсан байв. Тухалбал :

  1. Монгол орны олон жилийн цэвдэг ул хөрсөнд барилга байгууламж барих геотехникийн асуудлууд
  2. Оюу Толгойн уулын баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах шороон байгууламжинд ашиглаж байгаа цэрдийн шавар хөрсний геотехникийн шинж чанарын судалгаа, туршилтын үр дүн
  3. Сүүлийн үед баригдсан зарим барилга, байгууламжийн бүтээцэд гарсан  эвдрэлийн шалтгааныг тогтоож сэргээн засварлах талаар явуулсан судалгаа, тооцооны үр дүн
  4. Улаанбаатар хотын төвийн хэсэгт баригдсан зарим олон давхар барилгын газар доорх хөрсний усыг зайлуулах болон хөрсний уснаас хамгаалах , хөрсний нуралтаас хамгаалах бэхэлгээний тооцооны явуулсан судалгааны үр дүн, инженерийн онцлог шийдэлүүдийг  авч хэлэлцэв.

Тус эрдэм шинжилгээний  бага хуралд ШУТИС-ийн эрдэмтэн багш, судлаачдаас гадна барилга угсралт, зураг төсөл, хөрсний хайгуул, шинжилгээний ажил явуулдаг 20 шахам компанийн 70 гаруй инженер, техникийн ажилтнууд  оролцлоо. Хурал семинарт БИАС-ын Геотехникийн багийн багш, судлаачид, барилгын бүтээц, барилгын материал, барилгын технологи, менежментийн болон автозамын профессорын багийн багш нарын төлөөлөлөөс гадна Барилга Корпорацын захирал, монгол улсын гавъяат барилгачин, доктор Л.Шагдаррагчаа, Ус цаг уур, орчины шинжилгээний газрын зөвлөх инженер, доктор Г.Намхайжанцан, Барилгын үндэсний төвийн ерөнхий менежер Г.Оюун, Барилгын инженерүүдийн холбооны ерөнхийлэгч доктор Э.Ганзориг нарын албаны хүмүүс оролцож үг хэлж саналаа илэрхийлж байв.

Эрдэм шинжилгээний хурлын дараа залуу инженерүүд, магистрант оюутнуудад зориулсан “Хөөлттэй ул хөрсний геотехникийн шинж чанарыг үнэлэх барилгын дүрэм”, “хүйтний овойлттой ул хөрсний геотехникийн шинж чанарыг үнэлэх дүрэм”, “Хүйтэн ба усан орчинд ажиллах инженерийн бүтээцийн бетоны техникийн шаардлага”, “Газар доорх байгууламжийн бүтээцийн ус тусгаарлалтад ашиглах материал” гэсэн өнөөгийн барилгын суурийн зураг төсөл ба үйлдвэрлэлийн технологийн чухал сэдвүүдэээр онол, арга зүйн семинар явагдав.

Хурлын төгсгөлд хуралд оролцсон инженерүүдэд гэрчилгээ олгож, шилдэг илтгэлийн шагналыг БИАС-ийн Геотехникийн профессорын багийн ахлах багш, докторант Ж.Алтанцэцэгт гардуулав.

Геотехникийн профессорын багийн дэд профессор,

 зөвлөх инженер, доктор С.Нямдорж