“Мон Лего Робот” тэмцээн зохион байгуулагдав.
Батбаяр

ШУТИС нь инженер, технологийн тэргүүлэх их сургуулийн хувьд Монгол улсын хэмжээнд робот, автоматжуулалт, технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг билээ. Энэ удаад “Монголын Роботын боловсролын нийгэмлэг”-ээс санаачлан зохион байгуулсан “Мон Лего Робот” тэмцээнд хамтран ажиллалаа.

  

  

Тус арга хэмжээ нь үндсэн болон чөлөөт төрөл гэсэн 2 ангиллаар Улаанбаатар хотын 23 баг, хөдөө орон нутгийн 8 баг нийт 160 сурагчид оролцож, бүтээлч сэтгэлгээ, багийн ажиллагаа, зохион бүтээх болон технологийн чадваруудаараа олон улсын дүрмийн дагуу зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээнд ШУТИС-ийн робот, автоматжуулалтын багш, судлаачид шүүгч, зохион байгуулагчаар ажиллахаас гадна Механик тээвэр болон Эрчим хүчний сургуулиас "Робот хөгжүүлэлт, автоматжуулалт"-ийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, биет бүтээгдэхүүнээ арга хэмжээнд оролцогчдод танилцуулж, мэргэжлийн зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажиллалаа.

  

  

  

ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАЛТЫН ТӨВ